پروژه الف

پروژه الف(مانیتورهای 3 بعدی)

گروه کاری: گروه خدمات و پشتیبانی
پروژه ی الف، زعفرانیه مقدمه یکی از مشخصات فضاهای تجاری، حضور مخاطبان فراوان، با انگیزه خرید یا گذران وقت و استفاده از فضاهای موجود در مجتمع تجاری است. موقعیت جغرافیایی، نوع و برندهای حاضر در مجتمع تجاری، کلاس قیمت کالاهای عرضه شده، تنوع کالاهای عرضه شده و دکوراسیون و معماری داخلی مجتمع تجاری از عواملی است که طیف... بیشتر