پایش جی.دو

پایش جی.دو(شبکه های تلفن همراه)

گروه کاری: سخت افزار و ماژول های کنترلی
پویشگر کانال های پایه ی شبکه ی موبایل نسل 2 (به عبارت فنی BCCH) که شامل اپراتورهای تلفن همراه که هم اکنون در ایران شامل: اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و تالیا می باشد. این برنامه برای مانیتورینگ شبکه و بهینه سازی طراحی شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد. وضعیت پروژه: برنامه به صورت تکنیکی و سخت افزاری تست شده است و... بیشتر