پنج گام به سوی موفقیت در ساماندهی محیط کار (اجرا)(مقالات علمی)

تـوضیح مراحل 5 گانه نظم و ترتیب در 5S

پنج گام به سوی موفقیت در ساماندهی محیط کار (اجرا)

مراحل اجراء پنجگانه 5S:

1- تشخیص وساماندهی (SORT) تشخیص ضروری و دورریختن اشیاء زاید

2- نظم و ترتیب (SET) استقرار منظم و مرتب تجهیزات ، ماشین آلات و اشیاء

3- پاکیزه سازی (SHINE) حذف زباله ها ، آلودگی ها و اشیاء و مواد زاید

4- استاندارد سازی (STANDARDIZE)  نگهداری همه چیز در وضعیتی سامان یافته،مرتب و پاکیزه حتی در زمینه های شخصی

5- فرهنگ و انضباط (sustain) عادت به انجام هر کار به نحو صحیح

 

شرح:

1- تشخیص وساماندهی (SORT)

 • دورریختن اشیای که به آنها نیاز نداریم
 • مبارزه با علل و عوامل ایجاد آلودگی
 • رفع عیوب و خرابی های محیط کار و وسایل موجود
 • دسترسی آسان به اشیاء و وسایل مورد نیاز
 • تشخیص اقلام و موارد ضروری از غیر ضروری

2- نظم و ترتیب (SET)

 • طراحی محل مناسب برای اشیاء قرار گیری اشیاء
 • استقرار هر شئ در محل مشخص و مناسب
 • نشانه گذاری محدوده ها وتعیین محل استقرار دستگاه ها
 • رعایت اصول اقتصادی حرکت
 • نظم و ترتیب در تابلو های اعلانات

3- پاکیزه سازی (SHINE)

 • پاکیزه سازی و باز بینی مداوم
 • تعیین مکان های مشکل به منظور پاکیزه سازی و بر طرف نمودن موانع
 • پاکیزه سازی عمومی در کلیه سطوح سازمان

4- استاندارد سازی (STANDARDIZE)

 • استفاده از علائم ، بر چسب ها و نشانه ها برای تسهیل در کار
 • استفاده از علائم ، تابلو ها وبر چسب ها برای افزایش ایمنی
 • تهیه دستور العمل های مر تبط با نظم و انضبا ط و پاکیزگی
 • نمایه گذاری با رنگ های مختلف برای ایجاد مدیریت دیداری
 • برپایی فضاهای سبز برای زیبا سازی محیط کار
 • تمهیدات و علائم عمومی برای پیشگیری از خطر
 • استاندارد نمودن مراحل مختلف اجرای 5S

5- فرهنگ و انضباط (sustain)

 • تمرین و قت شناسی ، نظم و ترتیب و اقدام  اضطراری
 • ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب برای رعایت موارد 5S
 • به وجود آوردن دفترچه ها و کتابچه های راهنمای موارد 5S

تگ ها
5s

افزودن دیدگاه جدید