پنج گام به سوی موفقیت در ساماندهی محیط کار (تعریف)(مقالات علمی)

5S درواقع ابتدایی ترین اصل بهبود بهروری می باشد

تعریف 5s:

5S نظامی برای ساماندهی محیط کاراست، نظامی که با جلب مشارکت کارکنان، محیطی سامان یافته را درکلیه سطوح سازمان به وجود می آورد. 5S پایه ترین واصولی ترین ابزارارتقاع بهره وری است که دربسیاری ازکشورهای آسیایی پیاده شده است وازآن به عنوان خانه داری خوب یاد می شود.5S  گام اول و الفبای فعالیتی توام با سلامتی، راحتی وبهره وری برای کلیه کارکنان یک سازمان است. 5Sدرواقع ابتدایی ترین اصل بهبود بهروری میباشد که بااجرای آن، تغییرات شگرفی درسازمان ایجاد خواهدشد.

5S حروف اول پنج کلمه ژاپنی است و درحالت کلی مجموعه تمهیداتی برای نگهداری اوضاع سازمان به صورت مطلوب به شرح زیر می باشد:

 

اصول و گامهای اجرای 5S:

تشخیص وساماندهی

وسایل واقلام ضروری و لازم را شناسايی نموده و آنها را از اقلام غير ضروری و زائد تفكيک كنيد ، اقلام غير ضروری را دور بريزيد یا (باز یافت کنید).
نظم و ترتيب وسایل باقيمانده را به طرز منظم و مرتبی در جای مناسب خود قرار دهيد.
پاکیزه سازی محيط كار، لوازم كار وهرآنچه دراطراف است را تميز كرده و پاكيزه نگه داريد .
استانداردسازی بعد از ايجاد نظم ، ترتيب و نظافت سعی كنيد وضعيت مطلوب را با اجرای مداوم اين اصول حفظ نماييد .
فرهنگ وانضباط اصول پاک سازی ، نظم ، نظافت و حفظ وضعيت مطلوب را بصورت استاندارد تعريف نموده و آنها را برای كاركنان بصورت عادت و اصول لازم اجراع درآوريد .

 

اهداف:

5S آراستگی و ساماندهی محیط کار
افزایش

ارتقای روحیه کارکنان

افزایش ایمنی در محیط کار

افزایش کیفیت محصولات
بهبود

بهبود بهره وری

تحویل به موقع

جلب نظر مشتری

بهبود راندمان تولید

بهبود وضعیت تجهیزات و ماشین آلات

بهبود حس همدلی ، همکاری ، روحیه مشارکت و کار گروهی
کاهش

کاهش زمان انجام فعالیت ها

کاهش خرابی تجهیزات و ماشین آلات

کاهش ضایعات

کاهش آلودگی

کاهش هزینه
5S آمادگی سازمان برای استقرار سایر سیستم های بهبود بهره وری

 


تگ ها
5s

افزودن دیدگاه جدید